Opvang Oekraïense ontheemden

Lees hieronder de veel voorkomende vragen en antwoorden over de oorlog in Oekraïne.

Het Rode Kruis heeft twee landelijke nummers geopend: één voor hulpvragers en hulpaanbieders met vragen in het Nederlands. Het telefoonnummer van deze hulplijn is 070 44 55 888.

Daarnaast kunt u via Whatsapp vragen stellen in het Oekraïens en Engels en krijgt u antwoord terug in de taal waarin het bericht wordt gestuurd. Deze hulplijn is te bereiken via 06 4815 8053.

Kijk ook op www.refugeehelp.com. Deze verzamelwebsite van Rode Kruis, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk geeft de meest actuele informatie voor Oekraïners en hulpaanbieders. Voor informatie over de gemeente Tholen kijkt u in het onderstaande menu.

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en ontheemden in Nederland en biedt ondersteuning door onder andere (juridisch) advies, informatievoorziening en participatie in de Nederlandse samenleving.  Zij bieden graag hun hulp aan Oekraïense ontheemden die woonachtig zijn in de gemeente Tholen.

Informatiebijeenkomst

Op 21 november geeft VluchtelingenWerk Nederland van 18.00 tot 18.45 uur uitleg over hun organisatie, wat zij voor Oekraïense ontheemden kunnen betekenen en beantwoorden zij vragen in Sport- en Gemeenschapscentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk.

Spreekuren

Ook houdt VluchtelingenWerk Nederland spreekuren voor Oekraïense ontheemden. Tijdens het spreekuur wordt de persoonlijke behoefte aan ondersteuning, informatie en doorverwijzing in kaart gebracht. Ook wordt informatie en advies gegeven over de tijdelijke bescherming, asiel en rechtspositie en worden ontheemden geholpen de weg te vinden naar lokale diensten, (gezondheids)zorg, onderwijs, (vrijwilligers)werk en met andere vragen. Uiteraard wordt de privacy gerespecteerd en wordt alles wat een ontheemde vertelt vertrouwelijk behandeld. 

Het eerstvolgende spreekuur is op 28 november van 18:00 - 19:30 uur in het Raedthuys, Markt 2 in Sint-Maartensdijk. In de Annewas in Sint-Annaland zullen ook spreekuren gehouden worden. Meer informatie hierover volgt. 

Deze webpagina is ontwikkeld door de dertien Zeeuwse gemeenten. Op deze webpagina vindt u de actuele cijfers over:

  • de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zeeland en per gemeente (beweeg met uw muis over het kaartje voor de cijfers per gemeente). De particuliere opvang is in deze cijfers niet meegenomen;
  • de opvang van asielzoekers in reguliere opvanglocaties en noodopvanglocaties in Zeeland;
  • het aantal geplaatste statushouders in Zeeland.

De cijfers worden dagelijks geactualiseerd. De capaciteit en bezetting worden landelijk aangeduid met de term 'bedden'. Klik hier om naar de pagina te gaan.

De gemeente bereidt zich voor op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, door te bekijken of er mogelijke opvanglocaties zijn en hoe deze gereed kunnen worden gemaakt voor opvang.

Ook staan wij in contact met particuliere initiatiefnemers in onze gemeente die zelf al opvang regelen. Hierbij kijken wij hoe wij deze initiatiefnemers kunnen helpen en hoe wij de gevluchte mensen kunnen helpen en bijstaan.

In Sint-Maartensdijk wordt een groep vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in voormalig hotel het Raedthuys en in Maartenshof. 

In Sint-Annaland, locatie Annewas verblijft ook een groep vluchtelingen.

Stichting Metadidomi werkt in de Annewas en 't Raedthuys samen met Stadlander en de gemeente in de coördinatie van de opvang. Stadlander en de gemeente werken daarnaast samen in Maartenshof, Sint-Maartensdijk. Op alle locaties wordt samengewerkt met vrijwilligers.

Van alle locaties is nog niet bekend hoe lang zij in gebruik zullen zijn. Er wordt bekeken welke aanvullende locaties er nog meer gereed gemaakt kunnen worden voor opvang, mocht dat nodig blijken.

Daarnaast zijn er verspreid over de hele gemeente verschillende gezinnen die ontheemden opvangen.

Dit mag vanaf 1 april 2022. Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel bij het UWV melden. Meer informatie daarover vindt u op de website van het UWV.

Oekraïense vluchtelingen, die onder de Tijdelijke regeling Oekraïne vallen en niet werken, kunnen geen basisverzekering afsluiten. Hoe zit het dan met de zorgkosten? Er zijn drie regels van toepassing:

1. Als de persoon uit Oekraïne via het aanmeldcentrum van het COA formeel asiel heeft aangevraagd, dan wordt de zorg voor deze persoon geregeld via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

2. Heeft de persoon uit Oekraïne niet via het COA formeel asiel aangevraagd? Dan kunnen de zorgkosten door de zorgverlener worden gedeclareerd bij het CAK. De rekening wordt betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Alle zorg uit het basispakket wordt volledig vergoed.

3. Heeft de persoon uit Oekraïne werk, dan heeft hij of zij ook een verzekeringsplicht en moet een zorgverzekering worden afgesloten. Men kan dan bij gemaakte zorgkosten een beroep doen op de eigen zorgverzekering. Stopt men met werken? Dan stopt ook de verzekering en valt men weer onder de voorgaande regeling.

N.B: Vanaf 1 augustus veranderen hierin enkele zaken. Vanaf die datum hoeven werkende ontheemden geen zorgverzekering meer afsluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraine. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief. Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Let op: dit is vrijwel altijd een onaantrekkelijke keuze voor de ontheemde. Voor de RMO hoeft geen zorgpremie of eigen risico betaald te worden. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket. Deze regeling is dus financieel aantrekkelijker. Op het moment dat een ontheemde toch een zorgverzekering afsluit heeft hij/zij eventueel recht op zorgtoeslag.

Vangt u mensen op? Het is om meerdere redenen fijn als u zich registreert als opvangadres. Registratie zorgt ervoor

  • dat we inzichtelijk krijgen hoeveel mensen uit Oekraïne in onze gemeente en uiteindelijk in Nederland verblijven;
  • dat zaken als medische hulp, leefgeld en scholing makkelijker geregeld kunnen worden;
  • dat we weten waar we mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld als achtergebleven familieleden contact zoeken, men op de hoogte moet worden gehouden van de laatste ontwikkelingen;
  • dat we uit oogpunt van veiligheid weten hoeveel mensen er op een adres verblijven.

Melden heeft dus voordelen. U kunt zich registreren via de onderstaande knoppen.

Rijksoverheid heeft, in samenwerking met andere  partijen, een handreiking (pdf, 7 MB) gemaakt. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast(en) beschikbaar zijn (gezondheidszorg en onderwijs).

Inloggen met DigiD Registratie opvang vluchteling Oekraïne Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Registratie opvang vluchteling Oekraïne

Vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen zich registreren in de Basisregistratie Persoonsgegevens in de gemeente waar zij verblijven. Deze registratie is noodzakelijk voor het aanvragen van leefgeld, regelen van gezondheidszorg en werk. Voor het registreren kan een afspraak worden gemaakt. Hier leest u meer over dit onderwerp.

Wilt u helpen? Via het webformulier kunnen inwoners en organisaties vrijwillige hulp en/of diensten aanbieden. Gebruik de onderstaande knoppen om een melding te maken.

Inloggen met DigiD Aanmelden hulp opvang vluchtelingen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanmelden hulp opvang vluchtelingen

Heeft u woonruimte beschikbaar voor mensen uit Oekraïne, dan kunt u zich opgeven bij Takecarebnb. Hier worden gastgezinnen en vluchtelingen gematcht. 

Opvang van vluchtelingen vraagt andere aandacht dan een gast van drie dagen. Als u iets wilt doen dan kunt u zich wellicht op een andere manier als vrijwilliger inzetten, bijvoorbeeld door te helpen op een grotere opvanglocatie of door spullen in te zamelen.

Heeft u vragen over de ontwikkelingen? Wat houden de nieuwe sancties tegen Rusland in? Kunt u nog handelen met uw zakenpartner?

Voor antwoorden op deze vragen kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.