Onafhankelijke klachtencoördinator sociaal domein voor Tholen

De gemeente Tholen geeft uitvoering aan het sociaal domein. Onder sociaal domein verstaan wij het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid. De gemeente werkt hierbij samen met (maatschappelijke) organisaties aan gezondheid, welzijn en veiligheid van haar inwoners. Bij het aanvragen of het ontvangen van hulp, een hulpmiddel of ondersteuning kunnen situaties ontstaan die niet naar tevredenheid verlopen. Inwoners van de gemeente Tholen die ontevreden zijn over de afhandeling van de zorgvraag, kunnen contact opnemen met de onafhankelijke klachtencoördinator Jack Geelen.

De klachtencoördinator zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van een klacht. Hij gaat hiervoor met een inwoner in gesprek. Jack werkt hierbij onafhankelijk van de gemeente en de zorgaanbieder. Inwoners die ontevreden zijn over de afhandeling van de zorgvraag, kunnen het klachtenformulier invullen op tholen.nl of kunnen direct contact opnemen met Jack Geelen via amki@zeelandnet.nl en 06-22 95 73 93.

Jack Geelen is 59 jaar en werkt momenteel als afdelingshoofd bij de gemeente Kapelle. Sinds november 2022 is hij onafhankelijk klachtencoördinator sociaal domein voor inwoners van de gemeente Tholen. Voordien werkte hij bij de politie en Slachtofferhulp Nederland. Jack Geelen: “Mijn motto is: neem klachten serieus door goed te luisteren, erkenning te geven en wederhoor toe te passen. Daarnaast snel communiceren en zo duidelijkheid te geven. Daar hebben inwoners behoefte aan.”

De klachtenprocedure gaat van het eerste contact met de gemeente tot en met de levering van voorzieningen en hulp en ondersteuning. Het gaat om klachten over het handelen (gedrag) en de dienstverlening van de gemeente of de (zorg)aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Zowel het proces als de inhoud. De gemeente zet het klachtenproces, waarbij inzicht verkregen wordt in aard en omvang van klachten, in als een van de middelen voor verbetering van de dienstverlening.