Klachtenformulier sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatiewet)

Klacht melden kwaliteit voorziening

Klachtenformulier voor klachten over de kwaliteit van voorzieningen huishoudelijke hulp, scootmobielen, rolstoelen, vervoer, jeugdzorg, re-integratietrajecten en dergelijke.

Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen door het klachtenformulier sociaal domein in te vullen.

Nadat het formulier is ontvangen, zal de klachtencoördinator binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Algemeen telefoonnummer van de gemeente Tholen 140166.