Klachtenformulier sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatiewet)

Klacht melden kwaliteit voorziening

Klachtenformulier voor klachten over de kwaliteit van voorzieningen huishoudelijke hulp, scootmobielen, rolstoelen, vervoer, jeugdzorg, re-integratietrajecten en dergelijke.

Hoe werkt het?

Als u een klacht of melding heeft over zorg, kunt u  het klachtenformulier sociaal domein invullen. Klik hiervoor de blauwe knop bovenaan de pagina aan.

Wat moet ik doen?

Nadat het formulier is ontvangen, neemt de klachtencoördinator Jack Geelen binnen vijf werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.

Contactgegevens

Jack Geelen is de klachtencoördinator sociaal domein voor inwoners van Tholen die ontevreden zijn over de afhandeling van de zorgvraag. Hij gaat in gesprek met hen en zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van een melding of klacht. Jack Geelen werkt onafhankelijk van de gemeente of de zorgaanbieder. Naast het invullen van het klachtenformulier bovenaan deze pagina(blauwe knop), kunt u ook direct contact opnemen met Jack Geelen via amki@zeelandnet.nl en 06-22 95 73 93.