Vragen over jeugd en gezin

Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Melding ondersteuningsvraag

Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn.

Neem met uw vragen contact op met de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en zoekt met u naar een oplossing. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een opvoedcursus. Ook zijn er soms vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Komt uit het contact met de gemeente naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u daarbij helpen. De gemeente beslist uiteindelijk, in overleg met u, welke hulp of voorziening u krijgt.

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u daarmee kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

 De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

 • Wat is probleem?
 • Wat kunt u nog zelf doen?
 • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
 • Zijn er voorzieningen die kunnen helpen uw probleem op te lossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan helpt de gemeente u met het aanvragen van de voorziening. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

Jeugdstem - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot-)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van je instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij adviseren over uw rechten en geven advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Hoe kunt u de vertrouwenspersonen bereiken?

Heeft u hulp nodig met gesprekken of zijn er vragen of problemen, dan kunt u hen als volgt bereiken:

 • Bel naar 088 555-1000 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
 • E-mail naar info@jeugdstem.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website jeugdstem.nl De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Maak voor uw hulpvraag een afspraak met een consulent van de gemeente. U kunt dit doen via de knop op deze pagina. U dient in te loggen met uw DigiD.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als het wettelijk toegestaan is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 • De gemeente werkt samen met de Thoolse huisartsen. Om de zorg vanuit de huisartsen en vanuit de gemeente op elkaar af te stemmen, vindt overleg plaats. Daarbij worden enkel noodzakelijke gegevens gedeeld.