Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

Mantelzorger/zorgster aanmelden

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt wat mogelijk is. Wat kunt u zelf doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen?

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. U geeft daarin aan welke hulp u nodig denkt te hebben.

Mantelzorgattentie ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg

Ter gelegenheid van de dag van de mantelzorg op 10 november a.s. biedt de gemeente Tholen mantelzorgers, die voor een inwoner van de gemeente Tholen zorgen, een attentie aan. Deze attentie wordt uitgereikt op de dag van de mantelzorg op 10 november 2023. Daarom roept het Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de gemeente Tholen op om zich te aan te melden via het online formulier.

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliĆ«ntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Toe aan een zorgpauze?

Als mantelzorger is het belangrijk om wel eens tijd voor uzelf te hebben of om op vakantie te kunnen. Het is dan belangrijk dat u met een gerust hart de zorg kunt overlaten aan een ander. Ook wilt u er zeker van zijn dat degene voor wie u zorgt een fijne plek heeft om te verblijven. Schutse Zorg biedt deze (respijt)zorg aan in onze gemeente. Het gaat hierbij altijd om geplande zorg. Aanmelden kan via Schutse Zorg Tholen, afdeling Zorgbemiddeling door te mailen naar zorgbemiddelaars@schutsezorgtholen.nl of te bellen naar 0166-658600. Kies in het keuzemenu dan voor keuze 2.

Download de folder 'Respijtzorg' (pdf, 2 MB) voor meer informatie. 

Telefoon: 14 0166

E-mail: jolanda.bijnagte@tholen.nl

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.