Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een ziek of kwetsbaar familielid, vriend of buur. Bijvoorbeeld door te helpen bij de verzorging of bij dagelijkse activiteiten. Als de zorg langdurig en intensief is, kan het voor een mantelzorger zwaar worden. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt voor hulp, advies en informatie.

Waar kan ik terecht voor hulp en advies?

Het Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen kan u in contact brengen met andere mantelzorgers, een luisterend oor bieden of informatie en advies geven. Daarnaast organiseert het ontspannende activiteiten en themabijeenkomsten voor mantelzorgers. U kunt contact opnemen met het steunpunt via 14 0166 of jolanda.bijnagte@tholen.nl

WMO

Als de zorg als mantelzorger te zwaar wordt, dan kunt u een 'melding ondersteuningsvraag maken'  bij de gemeente via wmo@tholen.nl of via 14 0166. Dit mag u zelf doen, maar uw familielid of contactpersoon mag dat ook voor u doen. De gemeente maakt dan met u een afspraak voor een gesprek om te kijken of u (tijdelijke) ondersteuning van de gemeente kunt krijgen.

Tijdens dit gesprek kijkt de gemeente onder andere gekeken naar wat u zelf nog kunt, wat anderen in uw omgeving kunnen en of de gemeentelijke voorzieningen uw probleem op kunnen lossen.

Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of familie, maar u kunt ook kosteloos een onafhankelijke cliëntondersteuner van SMWO inschakelen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met SMWO via 0113-277 111. Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak en krijgt u een terugkoppeling van de gemeente.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene, voorliggende voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Maatwerkvoorziening is persoonlijke ondersteuning op maat. Voorbeelden hiervan zijn hulp in de huishouding, dagbesteding of aanpassingen in een woning. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt.

Eigen bijdrage
De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK (Centraal administratiekantoor), www.hetcak.nl.

Bezwaar maken of in beroep gaan
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Zorg- en dorpsloketten

Het zorgloket of dorpsloket in uw woonkern kan u ook een helpende hand bieden. Bijvoorbeeld bij het doen van een boodschap, het afhalen van medicijnen of het maken van een praatje bij bijvoorbeeld uw beginnend dementerende partner, zodat u even wat tijd voor uzelf heeft. De loketten zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande gegevens.

Contactgegevens zorg- en dorpsloketten

Woonkern Zorgloket Telefoonnummer Emailadres
Tholen Tholen Ziet Je 06-39 13 38 56 info@tholenzietje.nl
Sint-Annaland Anna Zorgt 0166 – 65 70 11 info@anna-zorgt.nl
Sint-Maartensdijk Zorgloket Smerdiek 06-28 66 40 50 zorgloketsmerdiek@outlook.com
Sint Philipsland en Anna Jacobapolder Flup Helpt 06-43 85 77 77 fluphelpt@gmail.com
Oud-Vossemeer Vosmeer Zorgt 06-18 22 74 03 buurt@zeelandnet.nl
Scherpenisse Zorgkrael 06-42 38 92 23 zorgkrael@gmail.com
Stavenisse Hulp en Zorg Stavenisse 06-54 23 743 3 hulpenzorgstavenisse@outlook.com
Poortvliet Zorgloket Poortvliet 06-34 72 29 08 of 0166-61 29 46 zorgloketpoortvliet@gmail.com

Schutse Zorg Tholen

Als mantelzorger is het belangrijk om tijd voor uzelf te hebben of om op vakantie te kunnen. Het is dan belangrijk dat u met een gerust hart de zorg kunt overlaten aan een ander en dat degene voor wie u zorgt een fijne plek heeft om te verblijven. Schutse Zorg biedt deze respijtzorg aan in onze gemeente. Het gaat hierbij altijd om geplande zorg. Deze zorg aanvragen kan via Schutse Zorg Tholen, afdeling Zorgbemiddeling: zorgbemiddelaars@schutsezorgtholen.nl of via 0166-658600. Kies in het keuzemenu dan voor keuze 2.

Mantelzorgattentie, informatie en uitnodigingen voor activiteiten ontvangen

Bent u mantelzorger, maar heeft u zich nog niet als mantelzorger ingeschreven bij de gemeente? Schrijf u dan in via het inschrijfformulier hieronder. Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) ontvangt u vanuit de gemeente een attentie als dank voor uw zorg, tijd en ondersteuning van uw naaste. Ook ontvangt u na inschrijving nieuwsbrieven met informatie en uitnodigingen voor activiteiten en lezingen. 

Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering gelden de volgende voorwaarden. Wij kunnen uw aanvraag alleen accepteren als u aan alle voorwaarden voldoet.

  • Degene waarvoor u zorgt is iemand uit uw eigen netwerk. Bijvoorbeeld een partner, familielid, vriend of kennis. Professionele zorgverleners komen hiervoor niet in aanmerking;
  • De zorgvrager woont in de gemeente Tholen;
  • U ondersteunt de betreffende persoon drie maanden achter elkaar of langer;
  • U biedt minimaal acht uur per week hulp aan de zorgvrager.
Inschrijven als mantelzorger

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met 14 0166 of jolanda.bijnagte@tholen.nl

Privacy disclaimer

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:
De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.

De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft). Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is.