Hulp bij wonen en vervoer

Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Meld uw hulpvraag

Heeft u moeite met zelfstandig reizen? Of om u te verplaatsen in en om uw woning? Hierdoor kan bijvoorbeeld boodschappen doen moeilijk worden. Of is de huidige woning niet meer geschikt vanwege problemen met het verplaatsen in of om de woning?

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen in uw omgeving kunnen helpen.

Misschien kunt u gebruikmaken van diensten in de buurt. Zo kunt u bij steeds meer supermarkten online boodschappen bestellen en laten bezorgen. Of denk aan voorzieningen zoals de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel/scootmobiel of woningaanpassing/verhuisindicatie WMO. Met 'verhuisindicatie WMO' wordt bedoeld: een verklaring van de gemeente Tholen die de noodzaak om te verhuizen naar een passende woning ondersteund. Door deze verklaring kan een medische voorrang worden aangevraagd bij woningbouwvereniging Stadlander.

Medische verhuisindicatie aanvragen

Wat als uw woning niet langer voor u geschikt is vanwege een acute medische situatie? In zo’n situatie kunt u als inwoner van de gemeente Tholen voortaan een verhuisindicatie WMO aanvragen via de gemeente. Deze verhuisindicatie is de eerste stap om met voorrang naar een passende woning van Stadlander te verhuizen. 

De aanvraag kunt u doen door op de blauwe knop ‘Meld uw hulpvraag’ te klikken of te bellen naar 140166. De gemeente beoordeelt in een persoonlijk gesprek of de medische verhuisindicatie van toepassing is.

Medische voorrang

Een verhuisindicatie van de gemeente is noodzakelijk om bij Stadlander medische voorrang aan te vragen. Medische voorrang is een voorrang die geldt voor alle woningen die worden geadverteerd op Zuidwestwonen.nl. U kunt deze voorrang aanvragen via de website van Stadlander stadlander.nl/voorrang. Naast de verhuisindicatie is het belangrijk dat woningzoekenden staan ingeschreven bij Zuidwestwonen. En dat de inschrijving bij Zuidwestwonen compleet is ingevuld, voorzien van de benodigde gegevens en documenten. 

Zo kan de gemeente u helpen bij wonen en vervoer:

 • Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen helpen bij de melding.
 • De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.
 • Met de gemeente bespreekt u:
  • wat u nog zelf kunt doen
  • wat mensen in uw omgeving voor u kunnen doen
  • of er gemeentelijke voorzieningen zijn die uw probleem kunnen oplossen

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.