Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Algemeen Maatschappelijk Werk Traverse

Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie, buren of vrienden. Maar het kan ook zijn dat u er samen niet uit komt. Of dat er niemand is met wie u erover durft of kunt praten. In zo’n geval kunt u altijd gebruik maken van de deskundige hulp van het maatschappelijk werk van Traverse. Het maatschappelijk werk is volledig onafhankelijk en iedereen kan er terecht. Bij het maatschappelijk werk kunt u gratis terecht met alle soorten vragen. Uw vraag zou kunnen gaan over:

 • eenzaamheid;
 • geld of schulden;
 • verlies van werk;
 • (rouw)verwerking;
 • relatie met uw partner, familie;
 • echtscheiding;
 • opvoeding;
 • pesten;
 • incest;
 • huiselijk geweld;
 • kinder- en ouderenmishandeling.

In Tholen vindt u het maatschappelijk werk in het gemeentehuis. Het adres is Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen.  

U kunt het maatschappelijk werk telefonisch bereiken op nummer 140166 of per e-mail via: teamtholen@wijzijntraversegroep.nl

Adviesbureau voor Alternatieve en Aanvullende Behandelwijzen

Adviesbureau voor Alternatieve en Aanvullende Behandelwijzen ‘De andere weg’
Marianne Zandbergen
Lange Zandweg 1, 4693 PB Poortvliet
tel. 0166) 612465

Agathos Thuiszorg

Agathos levert vanuit hun reformatorische achtergrond huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en psychosociale zorg. Deze laatste vorm van zorg wordt gegeven aan cliënten met problemen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, financiën, huishouding, huwelijk, relaties en sociale contacten, psychisch welzijn of op het gebied van een verslaving.

Contactgegevens:
Wormerhoek 14G
Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel
Tel: 010 - 2640777
Fax: 010 - 2640779

Ambulancehulpverlening

Stichting Ambulancedienst, Boven de Westerschelde.
Verijn Stuartweg 24, 4462 GE Goes, tel. (0113) 222277

Curadomi, organisatie voor thuiszorg

Christelijke organisatie door overheid erkend, die zorg geeft aan iedereen. Ook in uw regio. Vakbekwaam en gemotiveerd personeel. (Wijk)verpleging, (gezins) verzorging, huishoudelijke verzorging, 24-uurszorg. Gespecialiseerd in pijnbestrijding, symptoombestrijding en stervensbegeleiding. Best Practise organisatie.

Regiokantoor Zeeland: Weststraat 27, Postbus 55, 4420 AC Kapelle.
Tel: (0113) 333030
E-mail: zeeland@curadomi.nl
www.curadomi.nl

GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland)

Bezoekadres: Westwal 37, 4461 CM Goes. Postadres: Westwal 37, Postbus 345, 4460 AS Goes.
Tel.: (0113) 249400
Fax: (0113) 249449
E-mail: info@ggdzeeland.nl
Internet: www.ggdzeeland.nl

Reizigersvaccinaties, spreekuren in Terneuzen, Middelburg en Goes, afspraak maken tussen 8.30 en 17 uur tel.: 0900-8222467 (€ 0,10 per minuut) of online via de website.

Tuberculosebestrijding, afspraak voor het spreekuur tel.: (0113) 249380, maandag en donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Anonieme informatielijn soa/aids, tel.: 0900 - 2042040.

Soa-/aidsbestrijding/Sense, spreekuren in Terneuzen, Middelburg en Goes tel. 0900-3696969 (€ 0,10 per minuut) of online via de website.

Veilig Thuis, tel.: 0800 - 2000.

Moermanvereniging voor natuurlijke kankerbestrijding voor Schouwen-Duivenland en Tholen

Contactpersoon: mw. J. Veenema
Zandweg 21, 4328 BG Burgh-Haamstede
tel. (0111) 654225

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) ondersteunt organisaties bij het leveren en verbeteren van zorg die het leven, ondanks ziekte, nog zo aangenaam mogelijk maakt. NPZ is de schakel tussen verschillende zorgverleners. De experts van NPZ tasten af waar iemand behoefte aan heeft en organiseren de zorg of ondersteuning die daarbij past. Op de website van NPZ staat veel handige informatie over wat zij en andere organisaties kunnen betekenen. Hier vindt u ook de contactgegevens van de verschillende afdelingen.

Palazzoli Huis

Steunpunt waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor: een persoonlijk gesprek, informatie, creatieve activiteiten,
yoga, lotgenotencontact en rouwbegeleiding.

Contactadres: Oranjeplein 41, 4388 AG Oost-Souburg, openingstijden di t/m do van 14.00 - 16.00 uur
e-mail adres: palazzoli@zeelandnet.nl; internet adres: www.stichtingpalazzoli.n

Vrijwilligers Terminale Zorg Tholen

Voor vrijwillige hulp ter ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.
Regio-coördinator mw. J. Heijboer-Dingemanse tel. (0166) 663784 b.g.g. (0166) 653474.

RST Zorgverleners

RST Zorgverleners, postbus 154, 3770 AD Barneveld, tel. 0342-422324. E-mail: info@rstzorg.nl
Website: http://www.rstzorg.nl/ Regiokantoren: Oud-Alblas tel. 0184-698100. Goes tel. 0113-396396.
RST zorgverleners verleent identiteitsgebonden zorg aan reformatorische cliënten. Kraamzorg, persoonlijke verzorging, verpleging, psychosociale begeleiding en huishoudelijke verzorging.

Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg

's-Gravenpolderseweg 53, 4462 RA Goes
Postbus 253, 4460 AR Goes
telefoon 0113-267200
telefax 0113-216626
E-mail emergis@emergis.nl
internet www.emergis.nl

Ambulante voorziening
Brugstraat 11-12, 4691 EB Tholen, tel. (0166) 603997, fax. (0166) 605093

Beschermende woonvorm
Rosarium 12, 4691 LM Tholen, tel. (0166) 605986, fax. (0166) 604197

Ziekte van Lyme, informatie

In natuurgebieden, bossen, heide maar ook op dijken en in de eigen tuin bevinden zich parasieten zoals teken. Ook op Tholen. We lopen het risico om, veelal zonder dat we het merken, door een tekenbeet besmet te raken met bacteriën en virussen. Deze kunnen ziekten veroorzaken. De ziekte van Lyme is wel de meest grillige. Mens en dier zien de 1,5 mm kleine teken niet. Ze leven van bloed en komen alleen bij mensen in actie op de onbedekte huid. Honden nemen teken mee door bijvoorbeeld tegen takken te schuren.

Goed oppassen

Pas op in de natuur. Bedek zoveel mogelijk hoofd en huid en controleer uzelf, kinderen en huisdieren na terugkomst van een wandeling of verblijf in het groen.

Rode kring na beet

Een week of drie na een beet kan er een felrode kring ontstaan rondom de plek waar de teek u heeft gebeten. Als zo'n kring ontstaat, meldt dit dan bij uw huisarts en vraag om het juiste antibioticum. Soms kunt u Lyme-ziekte oplopen zonder dat er kringvorming is ontstaan op uw huid.

Hoe herkent u Lyme-ziekte?

De meest voorkomende verschijnselen van een niet behandelde Lyme besmetting zijn: chronische vermoeidheid, plotseling zeer pijnlijke gewrichten, zenuwpijn, zenuwtintelingen, oogklachten, onwillekeurige spiertrekkingen, hoofdpijn en hartritme stoornissen.

Directe behandeling is belangrijk

Heeft u last van bovenvermelde verschijnselen, laat dan uw bloed controleren op Lyme-ziekte. De Vereniging voor Lyme-patiënten heeft een eigen telefoonnummer: 0900-2100022 (€ 0,35 p/min) en een eigen website: www.lymevereniging.nl waar u meer informatie kunt verkrijgen.