Stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis

U wilt uw woning verduurzamen? Of u wilt langer in uw eigen huis blijven wonen, ook als u ouder wordt? Met de lening Duurzaam en Langer Thuis kunt u de maatregelen die u hiervoor wilt nemen financieren.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een stimuleringslening zijn:

 • U bent eigenaar-bewoner van de woning.
 • Uw woning is minimaal 1 jaar oud.
 • Uw woning heeft een WOZ-waarde die niet hoger is dan de op het moment van aanvragen geldende kostengrens Nationale Hypotheekgarantie (NHG). In 2024 bedraagt de WOZ-waarde van uw woning dus minder dan € 435.000,-.
 • Uw woning is bestemd en geschikt voor permanente bewoning.

De lening kan consumptief, hypothecair en als verzilverlening worden aangevraagd. Voor het aangaan van de lening en de keuze voor de lening variant adviseren wij u om een financieel adviseur te raadplegen:

 • Consumptief. Een consumptieve of persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. U weet dus precies wat de maandlasten zijn en wanneer de lening is afgelost. De persoonlijke lening is een lening zonder onderpand. Voor het aanvragen van de lening moet u en/of uw medeaanvrager jonger zijn dan 76 jaar.
 • Hypothecair. Bij een hypothecaire lening dient uw woning als onderpand voor de lening. U moet voor het afsluiten van deze lening naar de notaris. Deze lening heeft geen leeftijdsgrens.
 • Verzilverlening. Met de Verzilverlening wordt de overwaarde van de woning gebruikt om de woning aan te passen. U hoeft maandelijks geen rente en aflossing te betalen. De Verzilverlening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek(-en). Bij verstrekking bedraagt de Verzilverlening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van uw woning. U komt in aanmerking voor deze lening variant wanneer u 58 jaar of ouder bent.

Hoe groot is de lening?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van het soort lening dat u aangaat. Consumptief kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- lenen. Met de hypothecaire lening en de Verzilverlening kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.

Hoe worden de aanvragen behandeld?

Op volgorde van binnenkomst. De regeling stopt als het budget is uitgeput. 

 

Zo vraagt u een stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis aan:

 • U kunt een aanvraag voor de lening indienen via onze website. 
 • De gemeente kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Voor het indienen van een aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:
  • een kopie van recente gespecificeerde offerte(s) van een aannemer/installateur/leverancier voor de te treffen maatregelen;
  • indien van toepassing: een kopie van de benodigde vergunning(en).
 • Na akkoord van de gemeente vraagt u de stimuleringslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de stimuleringslening namens de gemeente.
 • Wanneer de lening is ingegaan kunt u 12 maanden gebruikmaken van het bouwdepot. U kunt het bouwdepot maximaal verlengen tot een looptijd van 24 maanden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.