Briefadres aanvragen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente.

Vragenlijst aangifte briefadres (pdf, 30 KB) Verklaring toestemming briefadres (pdf, 30 KB)

Heeft u geen woonadres? Of woont u tijdelijk in een instelling? Dan kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres. Overheidsinstellingen, zoals UWV of de Belastingdienst, sturen uw post naar dit adres.

U kunt het adres van een kennis of instelling gebruiken als briefadres. De ontvanger moet ervoor zorgen dat de post bij u terechtkomt. U moet het gebruik van het briefadres aanvragen bij de gemeente.

Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. U vraagt een briefadres bijvoorbeeld aan omdat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • maximaal 8 maanden in 1 jaar in het buitenland bent
  • schipper bent en maximaal 2 jaar achter elkaar van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • voor uw veiligheid niet wilt dat uw adres bekend is
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft toestemming van de overheid om in Nederland te zijn.

Kunt u zelf aan een briefadres komen? Dan zijn dit de voorwaarden voor het briefadres:

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Zo vraagt u een briefadres aan:

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente of u kunt via de website de bijbehorende formulieren downloaden, invullen en via de mail of per post naar de gemeente sturen.

U geeft door:

 • waarom u een briefadres nodig heeft en vult hiervoor het formulier Vragenlijst Aangifte Briefadres volledig in;
 • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben;
 • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. De briefadresgever vult hiervoor het formulier Verklaring Toestemming Briefadres volledig in;
 • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres.

Afhandeling?

De gemeente zal na ontvangst uw verzoek tot verstrekking van een briefadres in behandeling nemen. De gemeente roept u op om uw verzoek persoonlijk toe te lichten en om aanvullende documenten te overleggen die uw verzoek ondersteunen. Het briefadres wordt meestal tijdelijk verstrekt voor een periode van 3 tot 6 maanden. Voor afloop van deze periode wordt beoordeeld of de noodzaak voor een briefadres nog steeds aanwezig is.

Een briefadres aanvragen is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.