Briefadres aanvragen

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Vragenlijst aangifte briefadres (pdf, 30 KB) Verklaring toestemming briefadres (pdf, 30 KB)

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terechtkomt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling die als briefadresgever is aangemerkt.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Kunt u zelf aan een briefadres komen? Dan zijn dit de voorwaarden voor het briefadres:

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Zo vraagt u een briefadres aan:

U kunt dit digitaal aanvragen of neemt hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

U geeft door:

 • waarom u een briefadres nodig heeft en vult hiervoor het formulier Vragenlijst Aangifte Briefadres in;
 • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben;
 • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. De briefadresgever vult hiervoor het formulier Verklaring Toestemming Briefadres in;
 • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres.

Afhandeling?

De gemeente zal na ontvangst uw verzoek tot verstrekking van een briefadres in behandeling nemen. De gemeente roept u op om uw verzoek persoonlijk toe te lichten en om aanvullende documenten te overleggen die uw verzoek ondersteunen. Het briefadres wordt meestal tijdelijk verstrekt voor een periode van 3 tot 6 maanden. Voor afloop van deze periode wordt beoordeeld of de noodzaak voor een briefadres nog steeds aanwezig is, voordat overgegaan kan worden tot verlenging van deze periode.

Een briefadres aanvragen is gratis.