Bewoning van recreatieverblijven

In de gemeente Tholen staan veel recreatieverblijven, zoals chalets en recreatiewoningen. Deze recreatieverblijven zijn bestemd voor recreatie. Bijvoorbeeld voor vakantie of een weekendje weg.

Het is niet toegestaan om een recreatieverblijf te gebruiken als woning (als 'hoofdverblijf'). Ook niet als het gaat om tijdelijke bewoning. Wonen in een recreatieverblijf is een overtreding van het bestemmingsplan en van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De gemeente Tholen treedt actief handhavend op om bewoning van recreatieverblijven tegen te gaan. De gemeente werkt hiervoor samen met het bedrijf MB-ALL, dat voor veel gemeenten controles uitvoert op recreatieparken en juridische handhavingsprocedures voert. Als een recreatieverblijf wordt bewoond, dan worden zowel de bewoners als de eigenaren van een recreatieverblijf de last opgelegd om de bewoning op korte termijn te beëindigen.

Wonen in een recreatieverblijf wordt niet gedoogd, met uitzondering van situaties waarin de bewoning aantoonbaar vóór 31 oktober 2003 is gestart.

Vragen bewoning recreatieverblijven (pdf, 344 KB) Handhavend optreden permanente bewoning (pdf, 228 KB)

Neem bij twijfel vooraf contact op met de gemeente om na te vragen of u op een bepaalde locatie mag gaan wonen of dat alleen recreatief gebruik is toegestaan. Vraag na of het gaat om een recreatieverblijf of om een gewone woning en of het bestemmingsplan bewoning toestaat.

U kunt ook zelf het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan staat welke bestemming en regels er gelden voor een bepaalde locatie.

Woont u al in een recreatieverblijf? Dan moet u verhuizen naar een andere (legale) woning. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Neemt u gerust contact met ons op om uw situatie met ons te bespreken.

Als u vragen heeft over wonen in een recreatieverblijf, dan kunt u contact opnemen met gemeente, Telefoon: 14 0166. Om te zien welke bestemmingen er gelden kijkt u op: www.ruimtelijkeplannen.nl