Overlast melden

Heeft u overlast van iets of iemand in uw woonomgeving? Geef het aan ons door via een 'Melding overlast'. Uw melding wordt door ons in behandeling genomen en wij beoordelen welke actie noodzakelijk of gewenst is voor de gemelde situatie.

Online overlast melden

In het geval van (terugkerende) overlast maakt u een melding via deze website. Dit betreft situaties veroorzaakt door bijvoorbeeld buren, hangjongeren, verwarde personen of door drugsgebruik of -handel, verkeer, parkeren, (huis)dieren, schade in of aan natuur of door illegale afvalstortingen.

Belangrijk: meld onveilige en acute situaties altijd meteen bij de politie, via 112.

Wat doen wij met uw melding?

Uw melding wordt binnen enkele werkdagen in behandeling genomen. Indien het nodig is, nemen wij nog contact met u op voor extra informatie. Vervolgens onderzoeken wij welke partij, in de door u gemelde situatie, een mogelijke oplossing kan bieden. Wij werken samen met verschillende partijen die overlast aanpakken. Bijvoorbeeld partijen die zorg en begeleiding bieden, maar ook het gemeentelijke handhavingsteam en de politie. Een van onze medewerkers zet na de beoordeling uw melding door naar de partij die de gemelde overlastsituatie oppakt.

Meldingen/klachten over openbare ruimte

Meldingen of klachten over bijvoorbeeld de stoep of straat in uw buurt, een kapotte lantaarnpaal, openbaar groen, gaten in de weg, een vies bushokje, beschadigingen aan straatmeubilair et cetera, kunt u melden via 'Melding over openbare ruimte indienen' (zie 'Bekijk ook') of via de app BuitenBeter.

Nodig bij uw melding

Als u overlast meldt, geef dan de volgende gegevens door:

  • uw contactgegevens voor terugkoppeling;
  • adres of locatie;
  • beschrijving van het soort overlast;
  • tijdstip van overlast.

Doe uw melding digitaal. Lukt dit niet? Dan kunt u telefonisch uw melding doorgeven via telefoonnummer 14 0166.