Wijkgericht werken

Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Tholen wordt uitgevoerd door wijkteams. De gemeente is onderverdeeld in 3 gebieden. Per gebied neemt één vast team met eigen medewerkers, aangevuld met gedetacheerde medewerkers van de Betho, het totale onderhoud voor zijn rekening.  Hierdoor heeft het team goed inzicht in wat er speelt in het gebied en daarmee in het onderhoud ervan. Het team kan zo efficiënter inspelen op dat wat er nodig is aan onderhoud. De leider van het team is het aanspreekpunt voor de inwoners van het gebied. Wijkgericht werken versterkt de relatie tussen het onderhoudsteam met het onderhoudsgebied en zijn inwoners.

Bovenwijksteam

Naast de drie teams voor het onderhoud per gebied, is er ook een bovenwijks team ingesteld. Dit team verzorgt het specialistischer werk en de grotere klussen voor de gehele gemeente.

Meldingen of klachten

Heeft u een melding of klacht? U kunt deze op verschillende manieren doorgeven:

  • via de app BuitenBeter;
  • telefonisch via 14 0166;
  • spreek een van onze medewerkers buiten aan.