Volkstuin huren

Wilt u een volkstuin huren? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

De gemeente verhuurt alleen volkstuinen in de kern Oud-Vossemeer. De grond blijft van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken.

De voorwaarde om een volkstuin te huren is:

  • U mag het object uitsluitend gebruiken als volkstuin

Zo huurt u een volkstuin:

  • U kunt bij de gemeente informeren of er een volkstuin vrij is.

Indien er een volkstuin beschikbaar is, ontvangt u een huurovereenkomst. U betaalt de huur jaarlijks aan de gemeente.

De verhuur van een volkstuin gaat via een huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
1