Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde wordt gemiddeld hoger en dat heeft diverse gevolgen:

  • een hoger gemiddelde temperatuur
  • een stijgende zeespiegel
  • vaker extreem weer, zoals hevige regenbuien en stormen
  • vaker en langere hittegolven
  • vaker en langere perioden van droogte

Overlast en schade

De directe gevolgen van de klimaatverandering zijn al goed merkbaar. Ook op Tholen. Zo hebben lange droge periodes al geleid tot veel schade in de landbouw en hebben meerdere hittegolven voor veel ongemak gezorgd. In de zomer van 2021 stonden in diverse kernen straten en huizen blank als gevolg van extreme buien.

Adaptie

Om de gevolgen van deze weersextremen op te vangen is adaptie(aanpassing) nodig. Door aanpassing van het landelijk en stedelijk gebied, inclusief particuliere tuinen, kunnen we ons namelijk beter weren tegen het extreme weer. Bomen zorgen voor meer schaduw en holle wegen zorgen beter voor droge voeten. Maar ook aanpassing van ons gedrag tijdens hittegolven maakt deel uit van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is een breed begrip!

Klimaatadaptatie Strategie Zeeland

Hoe we klimaatadaptatie in Zeeland en Tholen vorm willen geven, staat in de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland, die in 2021 door de gemeenteraad van Tholen is vastgesteld. Het doel van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland is een klimaatbestendig en waterrobuust Zeeland in 2050. De strategie richt zich op doelen op de lange termijn, maar om die te bereiken zijn nu al maatregelen nodig en moeten keuzes gemaakt worden.

Download Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (pdf, 5 MB)

Klimaatstresstest Tholen

De Klimaatadaptatie Strategie Zeeland is een vervolg op alle zeeuwse klimaatstresstesten. Het verslag van de klimaatstresstest Tholen beschrijft welke risico's geïdentificeerd zijn door de aanwezigen tijdens de bijeenkomst op 28 maart 2019.

Download Verslag klimaatstresstest Tholen (pdf, 488 KB)

Wat kun jij doen?

Kijk op de website Zeelandverandertmee.nl welke maatregelen je zelf kunt nemen. Bijvoorbeeld hoe je je tuin klimaatbestendiger maakt. Deze maatregelen helpen om de nadelige effecten van klimaatverandering in je eigen omgeving te verminderen. Kleine moeite, groot plezier!