Kap- en snoeiplannen

Snoeiplan 2022/2023

De periode november-maart is de rustperiode van planten. In deze periode wordt, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen groot onderhoud gepleegd aan openbare beplantingen. Daarnaast worden er naar aanleiding van een uitgevoerde boomveiligheidscontrole bomen gesnoeid, enkele bomen gekapt en nieuwe bomen terug aangeplant. In het onderstaande overzicht staat per kern waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren.

Toelichting op de verschillende maatregelen

Uitdunnen

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.

Kort afzagen/afzetten

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.

Snoeien

Het selectieve terugsnijden van houtige planten. Hierbij worden takken van bomen of heesters afgeknipt.

Knotten

Een knotboom wordt gevormd door een stam op ca. 2,5 meter hoogte af te zagen. Op die plaats wordt dan de nieuwe vertakking gevormd. Bij het knotten worden deze takken afgezaagd waardoor zich op die plek nieuwe loten gaan vormen.

Informatie:

Weersomstandigheden

Het is mogelijk dat door weersomstandigheden niet alle locaties in de periode november-maart aangepakt worden.

Dorp/stad Locatie Werkzaamheden
Anna Jacobapolder en De Sluis Begraafplaats Hedera gedeeltelijk afzetten
  Zijpschekreek Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Zijpschekreek/Steintjeskreek/Noordweg Afzetten beplanting rondom trapveld
  Noordweg bij glasbak Plantsoen afzetten
  Commandostraat Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Commandostraat tramput Wilgen knotten
Tholen Achter Garnalenstraat 59 Bosplantsoen uitdunnen
  Achter Jonkheer van Vredenburchlaan 53/37 Bosplantsoen uitdunnen
  Speeltuin Jonkheer van Vredeburglaan Bosplantsoen uitdunnen
  Achter Meanderlaan 16 tot en met 32 Bosplantsoen uitdunnen
  Naast Kreeftenstraat Bosplantsoen uitdunnen
  Achter de Burgemeester van Vrijberghestraat 1 Bosplantsoen uitdunnen
  Naast Machteld van Gelrestraat 88 Bosplantsoen uitdunnen
  Achter Touwslagersdreef Bosplantsoen uitdunnen
  Naast Groot Verréhof 19 Bosplantsoen uitdunnen
  Bij speeltuin Rosmolen Bosplantsoen uitdunnen
  Achter Oudelandsepoort Bosplantsoen uitdunnen
  Zuid-Oudaan bij gashuisje Bosplantsoen uitdunnen
  Bij het zwembad rond nieuwe bomen Bosplantsoen uitdunnen
  Achter Hoogaarsstraat 11 tot en met 43 Bosplantsoen uitdunnen
  Naast Hoogaarsstraat 1 Bosplantsoen uitdunnen
  Achter huizen vestingwallen Bosplantsoen langs speelveld uitdunnen
  Begraafplaats verschillende plaatsen Bosplantsoen uitdunnen
  Strook achter de auto's Bosstraat van trap naar Cromvliet Bosplantsoen afzetten
  Achter Vlasmarkt 1 Prunus haag snoeien (halveren)
  Deltaweg Bosplantsoen uitdunnen
  Slikkenburg Wilgen uitdunnen
  Aldipark Wilgen afzetten
  Oesterstraat 39 Prunushaag snoeien op 1.80m
  Hoogaarsstraat Wilgen knotten
  Parksingel Wilgen knotten
  Windsingel Wilgen knotten
  Postweg Wilgen knotten
  Groot Verréhof Wilgen knotten
  Watervliethof Wilgen knotten
  Diverse straten Bolacacia's knotten
  Parksingel Verwijderen Salix Alba (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Ten Ankerweg midden Vest Verwijderen 4 bomen Crataegus, Malus, Castanea Sativa en Ulmus Laevis Helena(vergunningsvrij na boomconrole)
  Prinses Beatrixstraat Verwijderen 4 bomen Sorbus Thuringianca Fastigia (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Rosarium Verwijderen Prunus Pandora (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Jonkheer van Vredenburchlaan Verwijderen Tilia Cordata Erecta (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Touwslagersdreef Verwijderen 2 bomen Malus (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Watervliethof Verwijderen Prunus Avium Plena (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Curieweg Verwijderen 4 bomen Fraxinus Excelsior Atlas (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Bosstraat Verwijderen Fraxinus (vergunning afgegeven)
  Hertenkamp Verwijderen Acer Pseudoplatanus (vergunning afgegeven)
Poortvliet Stoofstraat Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Stoofstraat Symphoricarpos gedeeltelijk afzetten
  Zuidplantsoen Prunus gedeeltelijk afzetten
  Molenstraat Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Philips de Goedestraat Rozen snoeien (blokken)
  Deestraat naast huisnr. 61 Bosplantsoen snoeien
  Burgemeet Symphoriarpos gedeeltelijk afzetten
  Acherzijde Burgemeet Bosplantsoen dunnen
  Begraafplaats Symphoricarpos gedeeltelijk afzetten
  Begraafplaats Lonicera gedeeltelijk afzetten
Stavenisse Dokter Bernhardistraat/Schoolstraat Bosplantsoen dunnen
  Boswei naast de watergang Bosplantsoen dunnen
  Boswei speeltuin Bosplantsoen dunnen
  Oude begraafplaats Wilgen knotten en bosplantsoen dunnen
  Nieuwe begraafplaats Bosplantsoen dunnen
  Ijsbaan Stoofdijk Wilgen knotten
  Pilootweg trapveld Bosplantsoen afzetten
  Schoolstraat gymzaal Bosplantsoen dunnen
  Stoofdijk Verwijderen Fraxinus Excelsior Altena (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Koning Haakonstraat Verwijderen Robinia Pseudoacacia Umbrculifera 2 stuks (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Stoofdijk Verwijderen Fracinus Excelsior Westhof (vergunningsvrij na boomcontrole)
Scherpenisse Beatrixstraat/Maria van Nassaustraat Bosplantsoen afzetten
  Burgemeester Bouwensestraat naast nr. 14 Bosplantsoen afzetten
  Anna van Burenplein Bosplantsoen dunnen
  Amberboomlaan speeltuin Midden afzetten
  Bakkersdijk Bosplantsoen dunnen
  Spuidamstraat bushalte Bosplantsoen dunnen
  Ijsbaan bovenkant Langs de straat 1.5m afzetten
  Watertorenstraat achter de scholen Wilgen knotten
  Beatrixstraat/Maria van Nassaustraat Wilgen knotten
  Gorishoeksedijk/Schakelweg Een rij beplanting afzetten
  Molenstraat begraafplaats Verwijderen Carpinus Betulus (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Maria van Nassaustraat Verwijderen Pyrus Calleryana Chanticleer (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Watertorenstraat Verwijderen Pterocarya Fraxinifolia 3 stuks (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Watertorenstraat Verwijderen Salix Alba 3 knotbomen (vergunningsvrij na boomcontrole)
Sint-Maartensdijk Westpoort Wilgen knotten
  Reigerlaan/Groene Dijk Cornus afzetten
  Nieuwe begraafplaats Waar nodig bosplantsoen dunnen
  Natuurgebied De Pluimpot Wilgen knotten
  Pieter Werrecorenplein/Bosstraat Prunus afzetten
  Gladiolenstraat Wilgen knotten
  Tulpstraat Lonicera vak afzetten
  Tulpstraat naast huisnr. 6 Vuurdoorn afzetten
  Tulpstraat Bosplantsoen dunnen
  Rozenstraat Taxus haag afzetten
  Anjerstraat Bosplantsoen afzetten
  Bloemenlaan achter Westvest 2 Bosplantsoen dunnen
  Oude begraafplaats Bosplantsoen dunnen
  Oostsingel Bosplantsoen dunnen
  Haven Verwijderen Carpinus Betulus (verguningsvrij na boomcontrole)
  Westvest Verwijderen Prunus Serrulata Kwanzan (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Westvest Verwijderen Carpinus Betulus Fastigiata (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Kluutlaan Verwijderen Corylus Colurna (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Westpoort Verwijderen Pyrus Calleryana 2 stuks (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Provincialeweg Verwijderen Tilia Cordata Bohlje 16 stuks (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Provincialeweg Verwijdferen Tilia Europaea Koningslinde 2 stuks (vergunningsvrij na boomcontrole)
Sint-Annaland Wellevaete Hedera Colchica afzetten
  Hoenderweg trapveld Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten
  Hoenderweg bij put Wilgen knotten
  Vroonland Rozen snoeien (blokken)
  Vroonland ter hoogte van huisnr. 17 en 27 Lonicera afzetten
  Huygensstraat bij kom bord Bosplantsoen dunnen
  F.M. Boogaardweg Plantsoen gedeeltelijk afzetten
  F.M. Boogaardweg bij aula begraafplaats Lonicera afzetten
  Bierensstraat Cornus 'Kelsey' gedeeltelijk afzetten
  Trapveld Tjalk Wilgen knotten
  Begraafplaats F.M. Boogaardweg Bosplantsoen dunnen
  Burgemeester Baasstraat Forsythia en Cornus gedeeltelijk afzetten
  Tienhoven t.h.v. De Schutse en bejaardenwoningen Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Tienhoven Bolacacia's snoeien
  Julianastraat Bolacacia's snoeien
  Anna van Bourgondiëstraat Pyracantha afzetten
  Crooswijck rondom school Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Tuinstraat Lonicera gedeeltelijk afzetten
  Annewas Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten
  Ring Bolacacia's snoeien
  Ring Verwijderen Robinia Pseudoacacia Umbrculifera (vergunningsvrij na boomcontrole)
Sint Philipsland Begraafplaats Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten
  Gladiolenstraat t.h.v. huisnr. 38 Lonicera afzetten
  Mosselkreekstraat t.h.v. huisnr. 30 Cornus afzetten
  Berkenpad Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten en dunnen
  Stationstraat Bosplantsoen dunnen
  Stationstraat tramput Wilgen knotten
  Industrieterrein Bosplantsoen dunnen
  Industrieterrein Bomen dunnen (vrij zetten)
  Oostdijk Verwijderen Fraxinus Excelsio Westhof (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Luysterlaan Verwijderen Fraxinus Excelsior (vergunningsvrij na boomcontrole)
  Deensestraat begraafbplaats Verwijderen Fraxinus Excelsior 'Westhof'(vergunning afgegeven)
Oud-Vossemeer Achterzijde Secretaris Rijstenbilstraat Bosplantsoen dunnen
  Weelhoekstraat bij 11 en 41 Cornus afzetten
  Achterzijde Pr. Willem Alexanderstraat Bosplantsoen gedeeltelijk afzetten
  Gymzaal Bou Kooymanstraat Bosplantsoen afzetten
  Van Zeylstraat Bosplantsoen en Symphoricapos gedeeltelijk afzetten
  Doornickstraat Rozen snoeien
  Darnasstraat Cornus snoeien
  Weelhoekstraat Verwijderen Prunus Cerasifera 'Nigra' (vergunning afgegeven)

Contact

Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer C. Verheijen van team Openbare Werken. Bereikbaar via algemeen telefoonnummer: 14 0166.