Kap- en snoeiplannen

Snoeiplan 2021/2022

De periode november-maart is de rustperiode van planten. In deze periode wordt, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen gesnoeid aan openbare beplantingen. In het onderstaande overzicht staat per kern waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren.

Toelichting op de verschillende maatregelen

Uitdunnen

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.

Kort afzagen/afzetten

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.

Snoeien

Het selectieve terugsnijden van houtige planten. Hierbij worden takken van bomen of heesters afgeknipt.

Knotten

Een knotboom wordt gevormd door een stam op ca. 2,5 meter hoogte af te zagen. Op die plaats wordt dan de nieuwe vertakking gevormd. Bij het knotten worden deze takken afgezaagd waardoor zich op die plek nieuwe loten gaan vormen.

Kandelaberen

Een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken worden afgezaagd, waardoor zich op die plek nieuwe loten gaan vormen.

Dorp/stad Locatie Werkzaamheden
Anna Jacobapolder Langeweg dorpshuis Kamperfoelie afzetten
  Beatrixstraat Sneeuwbes afzetten
Tholen Touwslagersdreef naast huisnummer 2 Vuurdoorn kort afzagen
  Touwslagersdreef naast huisnummer 14 Prunus uitdunnen
  Touwslagersdreef achter huisnummers 39 tot en met 71 Bosplantsoen uitdunnen
  Burgemeester van Lichtenbergstraat Bosplantsoen uitdunnen
  Hoogaarsstraat naast 1 Bosplantsoen uitdunnen
  Hoogaarsstraat achterzijde Bosplantsoen, gedeelte ca. 1,5 meter breed langs pad, afzetten
  Kreeftenstraat naast 43 Bosplantsoen achter garage afzetten
  Tussen Mossellaan en Kreeftenstraat Een gedeelte van het bosplantsoen afzetten
  Burgemeester van Berchemstraat, achterzijde Bosplantsoen uitdunnen
  Burgemeester Wagthoplein, achterzijde Bosplantsoen uitdunnen
  Machteld van Gelrestraat naast en achter 46 Bosplantsoen uitdunnen
  Machteld van Gelrestraat naast 88 Bosplantsoen uitdunnen
  Hoek Kaaij/Bosstraat Bosplantsoen uitdunnen
  Oesterstraat 15 t/m 37 Bosplantsoen uitdunnen
  Meanderlaan 16-20 Bosplantsoen uitdunnen
  Jonkheer van Vredenburchlaan Bosplantsoen langs speelveld uitdunnen
  Jonkheer van Vredenburchlaan achter huisnummer 55 Bosplantsoen uitdunnen
  Deltaweg nabij entree nummer 4 Bosplantsoen uitdunnen
  Prins Bernhardstraat achter huisnummer 29 Bosplantsoen uitdunnen
  Begraafplaats Bosplantsoen gefaseerd uitdunnen
  Meanderlaan ter hoogte van appartementengebouwen Spirea afzetten
  Burgemeester van Vrijberghestraat naast huisnummer 16 Klimop terugsnoeien
  Oranjerie achter huisnummer 15 Kamperfoelie afzetten
  Dalempark Grijze wilg halveren
  Molensingel Wilgen knotten
  Oudeland Wilgen knotten
Poortvliet Deestraat, sportpark langs parkeerterrein Een gedeelte van het bosplantsoen afzetten
  Philips de Goedestraat Rozen afzetten
  Burgemeester van Doornstraat Een gedeelte van de Prunus afzetten
  Hogedorpstraat naast nr. 14 Bosplantsoen afzetten
  Julianastraat Spirea afzetten
  Burgemeet naast nr. 1 Kornoelje afzetten
  Burgemeet naast nr. 12 Berberis afzetten
  Burgemeet naast 27 Bosplantsoen afzetten
  Burgemeet t.h.v. 42 t/m 62 Klimop snoeien
  Burgemeet, naast Budelpack Bosplantsoen dunnen
  Achterstraat t.h.v. nr. 3 De beplanting afzetten
  Zuidplantsoen De Prunus gedeeltelijk afzetten
  Stoofstraat De kamperfoelie gedeeltelijk afzetten
  Havenweg (Strijen) Bosplantsoen uitdunnen
Stavenisse Schoolstraat speeltuin Bosplantsoen afzetten
  Hoek Schoolstraat/Dokter Bernhardistraat nabij sloot Bosplantsoen dunnen
  Pilootweg bij trapveld Bosplantsoen deels afzetten
  Nieuwe begraafplaats Prins Bernhardstraat Bosplantsoen dunnen
  Schoolstraat 31 en 37 rand van de Spirea afzetten
  Boswei t.h.v. nr. 3 Vuurdoorn afzetten
Scherpenisse Begraafplaats Bosplantsoen dunnen
  Beatrixstraat wadi Bosplantsoen dunnen
  Bakkersdijk Bosplantsoen dunnen en wilgen knotten
  Westzeedijk Voorkant bosplantsoen dunnen
  Trapveld nabij ijsbaan Spuidamstraat Bosplantsoen dunnen
  Noordstraat bij bushalte Bosplantsoen dunnen
  Burgemeester Bouwensestraat t.h.v. 14 Olijfwilg versmallen
  Polderweg Bosplantsoen uitdunnen
  Gouderegenlaan achterzijde gefaseerd het bosplantsoen dunnen
  Beatrixlaan naast nr. 2 Bosplantsoen afzetten
Sint-Maartensdijk Nijverheidsweg nabij nr. 38 Bosplantsoen dunnen
  Nieuwe begraafplaats Kastelijnsweg Bosplantsoen dunnen
  Oude begraafplaats Bosplantsoen dunnen
  Bloemenlaan 110-184 achterzijde ca. 1,5 m breed bosplantsoen afzetten en daarbij ook ca. 80 cm. breed langs het wandelpad geschikt maken om een bloemenmengsel in te zaaien.
  Gladiolenstraat (achter Kastelijnsweg 1-9) één rij Prunus afzetten
  Kluutlaan één vak Symphoricarpos afzetten
  Westpoort bij nr. 8 beplanting afzetten
  Rädda Barnenstraat Afzetten bosplantsoen
  Oostsingel Bosplantsoen dunnen
Sint-Annaland Langeweg t.h.v. Brandweerkazerne Bosplantsoen deels dunnen , deels afzetten
  Langeweg t.h.v. Wellevaete Bosplantsoen deels dunnen , deels afzetten
  Hoenderweg nabij trapveld Bosplantsoen dunnen
  Huijgenstraat t.h.v. 98 en achter 111 Bosplantsoen dunnen en deels afzetten
  Huijgenstraat t.h.v. nr. 1 Hazelaar afzetten
  F.M. Boogaardweg naast nr. 1 Gedeeltelijk afzetten van heesters
  F.M. Boogaardweg begraafplaats Bosplantsoen dunnen
  F.M. Boogaardweg naast nr. 15 Bosplantsoen dunnen
  Baasstraat naast nr. 65 Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
  Tienhoven bij speeltuin Bosplantsoen afzetten
  Tonhuisstraat Rozen afzetten
  Annewas Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
  Tuinstraat Kamperfoelie afzetten
  Nieuwstraat t.h.v. 17 en 23 Bol-essen knotten
Sint Philipsland Zijpestraat begraafplaats Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
  Zijpestraat naast nr. 11 Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
  Luysterlaan Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
  Schelpkreekstraat t.h.v. nr. 40 Kamperfoelie afzetten
  Berkenpad Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten. Sneeuwbes afzetten
  Plataanstraat t.h.v. nr. 4 Kamperfoelie afzetten
  Mosselkreekstraat t.h.v. nr. 30 en nr.50 Heesters afzetten
  Eendrachtstraat Berkenpad Sneeuwbes afzetten
  Gladiolenstraat t.h.v. nr. 40 Kamperfoelie afzetten
  Zuiddijk t.h.v. eikenlaan Struikwilgen en kamperfoelie afzetten
  Zuiddijk t.h.v. gemaal Olijfwilg afzetten
  Karreveld Forsythia afzetten
  Deensestraat nabij Tramput/speeltuin Deels afzetten, deels dunnen
  Industrieterrein Deels afzetten, deels dunnen
Oud-Vossemeer Klaverveld Bosplantsoen deels afzetten, deels dunnen
  Molenstraat begraafplaats Bosplantsoen dunnen en Treurwilg kandelaberen
  Prins Mauritsstraat Bosplantsoen dunnen
  Weelhoekstraat Forsythia afzetten
  Weelhoekstraat t.h.v. nr. 56 Taxus snoeien
  Marehoek t.h.v. nr. 23 Vuurdoorn afzetten
  Marehoek t.h.v. nr. 36 Bosplantsoen dunnen
  Marehoek t.h.v. nr. 1 Bosplantsoen afzetten
  Secretaris Rijstenbilstraat t.h.v. nr. 26 Escalonia afzetten
  Bou Kooijmanstraat bij Gymzaal Bosplantsoen afzetten
  Onder de Molen (pad naar school) Bosplantsoen dunnen
  Dorpsweg Bosplantsoen dunnen
  Doornickstraat Rozen afzetten
  Van Zeylstraat naast nr. 12 Bosplantsoen afzetten

Contact

Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer C. Verheijen van team Openbare Werken. Bereikbaar via algemeen telefoonnummer: 14 0166.