Gladheidsbestrijding

Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Gladheid op de weg kan gevaarlijk zijn. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuw weg te schuiven.

Waar wordt er zout gestrooid?

De gemeente strooit alleen zout binnen de bebouwde kom en alleen op plaatsen die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente strooit niet op privé gebied.

Wanneer wordt er geen zout gestrooid?

Tussen 22 en 4 uur wordt er niet gestrooid. ’s Nachts is er te weinig verkeer op de weg zodat het zout niet “in” de sneeuw gereden wordt. Het strooien heeft daardoor minder effect.

Strooiroutes per kern

 • Langeweg (bebouwde kom)

 • Molendijk vanaf bebouwde kom tot op Oud-Vossemeersedijk bebouwde kom
 • Molenweg vanaf Molendijk tot aan Klaverveld

 • Klaverveld
 • Molenstraat tot aan John F Kennedystraat
 • John F Kennedystraat
 • Hofstraat
 • Prins Mauritsstraat
 • Burgemeester Versluijsstraat
 • Schoolstraat
 • Bou Kooijmanstraat
 • Patrijzenweg (bebouwde kom)
 • Kalisbuurt
 • Coentjesweg tot aan Gankelweg
 • Veerstraat
 • Dorpsweg
 • Hiksedijk vanaf Dorpsweg tot aan Veerstraat (inclusief beneden langs)

 • Paasdijkweg (bebouwde kom)

 • Paasdijkstraat
 • Zuidstraat
 • Molenstraat
 • Hogeweg (bebouwde kom)
 • Deestraat tot aan Tolweg
 • Tolweg
 • Stoofstraat
 • Zuidplantsoen
 • Julianastraat
 • Wilhelministraat
 • Markt
 • Kerkplein 
 • Langestraat

 • Westkerkseweg
 • Westzeedijk
 • Spuidamstraat
 • Kerkstraat
 • Lage Markt
 • Magrietlaan
 • Beatrixlaan
 • Burgemeester Bouwensestraat
 • Scarpe Ee-laan
 • Langeweg
 • Laban Deurloostraat
 • Wilhelminastraat tot Laban Deurloostraat
 • Watertorenstraat

 • F.M. Boogaardweg (bebouwde kom)
 • Dorpsweg
 • Bierenstraat
 • Weststraat
 • Ring
 • Voorstraat
 • Spuistraat
 • Noordstraat
 • Havenplein
 • Brugstraat
 • Schoolstraat
 • Kloosterstraat
 • Raiffeisenstraat
 • Anna van Bourgondiestraat
 • Hoenderweg
 • Langeweg
 • Bronsgeestweg
 • Ceciliaweg
 • Spastraat 
 • Havenweg
 • Havendijk

 • Veilingweg
 • Oude Zeedijk vanaf Veilingweg tot Spuistraat

 • Hogeweg vanaf Gladiolenstraat tot Westvest
 • Achter 't Bos tot Westvest (niet tot Westpoort)
 • Westvest
 • Bloemenlaan
 • Meerkoetlaan
 • Westpoort tot Meerkoetlaan
 • Keethil
 • Haven
 • Sportlaan
 • Frank van Borselenstraat
 • Oosterscheldestraat
 • Oostvest tot Dokter Tazelaarstraat
 • Dokter Tazalaarstraat
 • Nijverheidsweg
 • Schakelweg
 • Geulweg
 • Pluimpotweg
 • Een deel van de Verbindingsweg
 • Noordpoort
 • Onder de Linden

 • Luysterlaan
 • Gladiolenstraat
 • Volkerakstraat
 • Eendrachtstraat van Mastgatstraat tot Gladiolenstraat
 • Oostdijk boven en onder tot Schoolstraat
 • Stationstraat
 • Schoolstraat
 • Zuiddijk tot Esdoornhof
 • Kwekerijweg
 • Deel Industrieweg
 • Handelsweg
 • Plataanstraat tot hoogte Berkepad
 • Achterstraat van Schoolstraat tot Korte Schoolstraat
 • Wilhelminastraat van Schoolstraat tot Korte Schoolstraat
 • Korte Schoolstraat van Achterstrat tot Wilhelminastraat

 • Pilootweg bebouwde kom
 • Prinses Magrietstraat tot Voorstraat
 • Van der Lek de Clercqplein
 • Bosstraat tot Julianastraat
 • Julianastraat tot Bosstraat
 • Molendijk (gedeeltelijk)
 • Kerkstraat bebouwde kom
 • Dokter Bernhardistraat
 • Schoolstraat
 • Wethouder Moerlandstraat
 • Dokter Zoetemanstraat

 • Poststraat
 • Voorstraat
 • Stoofdijk

 • Meanderlaan
 • Jonkheer van Vredenburchlaan
 • Kuipersdreef
 • Touwslagersdreef
 • Gareelmakersdreef
 • Groot Verrehof
 • Hertekamp
 • Gemaalweg tot net voorbij Windmolen
 • Molensingel
 • Zuid-Oudlaan
 • Oudelandsepoort
 • Oudelandsestraat
 • Markt
 • Paulinastraat
 • Bosstraat
 • Kaaij
 • Wal
 • Eendrachtsweg
 • Botermarkt
 • Kerkstraat
 • Molenvlietsestraat
 • Ten Ankerweg vanaf Wal tot rotonde Grindweg
 • Ten Ankerweg tot Schelde-Rijnweg
 • Schelde-Rijnweg tot Slikkkenburg
 • Slikkenburg
 • Deltaweg
 • Slabbecoornweg
 • Koningin Julianastraat
 • Machteld van Gelrestraat
 • Prins Clauslaan
 • Mossellaan
 • Ohmstraat
 • Wattstraat
 • Amperestraat
 • Voltstraat
 • Welgelegen
 • Ambachtsweg
 • Stevinweg
 • Snelliusweg
 • Curieweg
 • Macronieweg
 • Lorentzweg
 • Ondernemersweg
 • Energieweg
 • Zoekweg
 • Abraham Beeckmanlaan
 • Burgemeester van Boeijenstraat van Luchtenburgseweg tot Dilt
 • Dilt
 • Zwink nabij Buitenhof
 • Windsingel
 • Hof van Tholen
 • Fietspad Ten Ankerweg tot aan de brug
 • Fietspad Postweg tot Gemeentehuis
 • Fietspad Eendrachtsweg
 • Fietspad Zoekweg
 • Fietspad Grindweg
 • Fietspad Molenvlietsedijk
 • Fietspaden rondom brede school
 • Fietspad Abraham Beeckmanlaan
 • Fietspad Voergang
 • Fietspad Welgelegen Currieweg
 • Fietspad Currieweg

 • Een deel van de Luchtenburgseweg
 • Windsingel
 • Postweg
 • Ten Ankerweg
 • Molenvlietsedijk tot Mossellaan
 • Grindweg

De gemeente strooit eerst zout op de belangrijkste wegen. Daarna op minder belangrijke wegen.

Doorgaande wegen

 • Wegen waar veel verkeer rijdt;
 • Alle wegen waar 50 kilometer per uur gereden mag worden;
 • Alle fietspaden en bedrijventerreinen:
 • Doorgaande route’s;
 • Aanrijroutes bij de scholen, verzorgingshuizen en vertreklocaties van hulpverleningsvoertuigen.

Soms wordt er tijdens werkdagen ook gestrooid op trappen, hellingen, bushaltes, rond bejaardentehuizen, winkels en scholen. Op zondag worden de wegen rondom de kerken ook mee gestrooid.

Overige wegen

Alle overige wegen in de kernen worden alleen bij forse sneeuwval of ijzel gestrooid. Het strooien start wanneer de belangrijkste wegen gestrooid zijn. Als wordt verwacht dat wegen maar een korte tijd glad zijn dan wordt er niet gestrooid. De gladheid is weer voorbij voordat de strooiers op pad zijn.

Tips

 • Probeer uw auto altijd zo te parkeren dat een vrachtauto of tractor die aan het strooien is er langs kan;
 • Als u van huis vertrekt zorg dan dat u alert bent op gladheid.

De stoep voor uw huis

Het is voor de gemeente onmogelijk overal te strooien. Als u zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij kunt houden dan kunnen alle voetgangers veilig over trottoir lopen. En wanneer u uw stoep schoonveegt, veegt u dan meteen even het trottoir mee van uw buren als zij hiertoe zelf niet in staat zijn. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Gemeente Tholen. Tel. 14 0166