Bodemverontreiniging en sanering bij bouwplannen

Wanneer u gaat bouwen (bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand) beoordelen wij of de bodem hiervoor geschikt is. Deze beoordeling wordt een bodemtoets genoemd. Een bodemtoets is een advies dat is opgesteld door een ambtenaar over het uitgevoerde bodemonderzoek. Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Als uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan geëist worden dat de bodem moet worden schoongemaakt (een bodemsanering). Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.

Voorafgaand aan uw vergunningaanvraag, vraagt u een gesprek aan met de bouwambtenaar om uw schetsplan te bespreken. Dit gesprek wordt een vooroverleg genoemd. De ambtenaar laat u weten of u een bodemonderzoek nodig heeft.

Achtergrond informatie over duurzaam bodemgebruik en bouwen vind u op de website van het Zeeuws bodemvenster. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving vindt u Erkende bodemonderzoeksbureaus.

Lees meer over het beleid, bouwen en bodemkwaliteit.

Een bodemonderzoek dient u zelf te betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van verschillende factoren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Telefoon: 14 0166

De gemeente of de provincie bepaalt wanneer een eventuele sanering gestart kan worden. Dit hangt af van de situatie.