Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en hulp bij sociale contacten.

U levert bij uw aanvraag de volgende gegevens in:

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • uw burgerservicenummer (sofinummer)
  • uw banknummer
  • het registratienummer van uw zorgverzekeraar
  • uw inkomensgegevens
  • gegevens over uw vermogen

Daarnaast moet u de gemeente toestaan om uw medische gegevens op te vragen.

Neem contact op met de gemeente.