Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

In een vooroverleg bespreekt u uw plannen met de gemeente, belanghebbenden en specialisten. Daarmee vergroot u de kans dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kan het handig zijn van tevoren uw plannen te bespreken met de gemeente. De kans is dan groter dat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning slaagt.

Gaat het om een ingewikkelde aanvraag? Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft? Dan kan de gemeente u helpen door het organiseren van een omgevingstafel.

Een omgevingstafel werkt als volgt:

 • In 1 of meerdere sessies gaat u om tafel zitten met belanghebbenden, adviseurs van de gemeente en externe specialisten.
 • U bespreekt samen de plannen waarvoor u een vergunning wilt aanvragen.

U krijgt een advies dat u kunt gebruiken voor het aanvragen van uw vergunning.

Bij een eenvoudige aanvraag is een omgevingstafel niet nodig. U kunt dan ook kort overleggen met de gemeente. Zorg er wel voor dat u met belanghebbenden heeft gesproken voordat u een aanvraag doet. Dat is namelijk verplicht bij iedere vergunningaanvraag. Belanghebbenden zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners.

U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. Het is dan belangrijk dat u de tekeningen maatvoert en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getoetst worden aan welstand en het bestemmingsplan.

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Bij een eenvoudige vergunningaanvraag heeft u kort overleg met de gemeente. U kunt daarna uw vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.
 • Bij een ingewikkelde vergunningaanvraag zijn de stappen als volgt:
  • U maakt een afspraak met de gemeente voor een eerste gesprek. U deelt uw plannen en de gemeente vertelt u over het proces.
  • U heeft een tweede gesprek met de gemeente over de procedure.
  • Er zijn 1 of meerdere omgevingstafelsessies waarin u praat met belanghebbenden, experts en de gemeente.
  • U krijgt een advies op basis van de gesprekken aan de omgevingstafel. Het advies kunt u gebruiken bij het aanvragen van uw vergunning.
  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.