Verzorging pleegkind melden

U moet het pleegkind op uw adres inschrijven in deze situatie:

 • Het pleegkind blijft langere tijd bij u wonen. Het gaat dus niet om een crisisplaatsing. En:
 • Het pleegkind woont ten minste 4 nachten per week bij u.

Zorgt u langdurig voor een pleegkind? Schrijf het pleegkind dan op uw adres in bij de gemeente.

Bij ernstige opvoedproblemen kijkt de gemeente welke hulp en zorg het beste is voor een kind. Als pleegzorg het beste voor het kind is, vraagt de gemeente aan de pleegzorgorganisatie om een pleegouder te zoeken.

Wilt u pleegouder worden? De pleegzorgorganisatie kijkt of u geschikt bent. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig.

Als u pleegouder mag worden van een kind, sluit u een pleegcontract met de pleegzorgorganisatie. U krijgt dan een vergoeding en ondersteuning van de pleegzorgorganisatie.

Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, schrijft u het kind in bij de gemeente.

Vertrekt of overlijdt uw pleegkind? Geef dit ook door aan de gemeente.

Zo schrijft u een pleegkind online in bij de gemeente:

 • Log in met DigiD bij de gemeente.
 • U vult de gegevens in.

U kunt de inschrijving ook per post of persoonlijk bij de gemeente doen. De ouders of voogd van het pleegkind kunnen ook de inschrijving doen. En vanaf 16 jaar mag het pleegkind zichzelf inschrijven.

Moet het adres van uw pleegkind geheim blijven? Overleg dit dan met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.