Verwijsindex voor risicojongeren

Als de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kunnen hulpverleners een melding maken in de Verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex is bedoeld om de hulpverleners van de jeugdgezondheidszorg, politie, jeugdzorg en het onderwijs in contact te brengen met elkaar. Op deze manier kunnen zij informatie over risicojongeren uitwisselen.

Van elke melding die de hulpverleners maken in de verwijsindex, krijgen de jongere en de ouders bericht. U en uw kind hebben het recht om deze gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met de gemeente. In de verwijsindex staan geen gegevens over het probleem of de behandeling.

De verwijsindex is bedoeld voor jongeren tot 23 jaar.

Voor meer informatie over de verwijsindex kunt u contact opnemen met de gemeente.

Als u het niet eens bent met de gegevens in de verwijsindex kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Zowel de ouders als de jongere kunnen bezwaar maken.