Verkiezingen

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats. Als u kiesgerechtigd was, mocht u hiervoor uw stem uitbrengen. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen.

Nederland heeft 12 provincies. Iedere provincie heeft een eigen bestuur. Dit zijn de Provinciale Staten. De gemeente Tholen hoort bij de provincie Zeeland. Bij deze verkiezing kiest u de leden van de Provinciale Staten van de provincie Zeeland. Zij nemen belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. En over de uitbreiding van steden en dorpen. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de Eerste Kamer. De leden van alle Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn het goedkeuren of verwerpen van nieuwe wetten en het controleren van de regering.

Er zijn in Nederland 21 waterschappen. Zij zorgen voor schoon water, voldoende water en beschermen Nederland tegen overstromingen. Iedere gemeente heeft een of meerdere waterschappen. In de gemeente Tholen is dat waterschap Scheldestromen. Het waterschap heeft een algemeen bestuur. Bij deze verkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur.

Het waterschap Scheldestromen heeft een verkiezingskrant gemaakt met daarin de standpunten van de twaalf partijen die aan de verkiezingen meedoen.