Urgentieverklaring huurwoning aanvragen

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u dringend op zoek bent naar een huurwoning. Deze verklaring is bedoeld voor noodgevallen.

Met een urgentieverklaring kunt u sneller een nieuwe woning krijgen. Een urgentieverklaring is alleen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als u door een brand op zoek bent naar een nieuwe woning. Of als u net bent gescheiden en de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen.

De voorwaarden om een urgentieverklaring aan te vragen zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfstatus.
 • U heeft geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, tbs of schulden.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende.
 • U woont niet in een tijdelijke huurwoning.

Zo vraagt u een urgentieverklaring aan:

 • U neemt contact op met de woningcorporatie.
 • U heeft nodig:
  • een inschrijvingsbewijs dat aantoont dat u op zoek bent naar een woning
  • een schriftelijke verklaring waarin staat waarom u de aanvraag doet (bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.