Standplaatsvergunning aanvragen of intrekken

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning aanvragen

Heeft u al een vergunning voor een (markt)standplaats en stopt u met de exploitatie? Dan kunt u via onderstaande link een aanvraag doen om in te trekken.

Inloggen met DigiD Vergunning intrekken Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning intrekken

Als u een kraam of wagen langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor kraampjes aan het water of op eigen grond.

Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.