Zwemmen in buitenwater

Zwemmen in het buitenwater is op de meeste plaatsen toegestaan. Daarnaast zijn er binnen de gemeente Tholen verschillende buitenzwemlocaties aangewezen. Op deze locaties zijn extra voorzieningen gerealiseerd en wordt ook de waterkwaliteit gecontroleerd. Deze buitenzwemlocaties vindt u op Zwemwater.nl, een gezamenlijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Of download de gratis Zwemwaterapp voor iOS of voor Android

Voor een aantal locaties in de gemeente geldt dat zwemmen niet is toegestaan. Op deze locaties is zwemmen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Dit geldt o.a. voor het zwemmen in havens. 

Risicoplaatsen

U riskeert een boete als u zwemt:

 • in en rond havens; 
 • in de vaarweg van rivieren; 
 • in kanalen;
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen; 
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn; 
 • in de routes van veerponten; 
 • in snelvaargebieden;
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

Gevaren

Zwemmen in rivieren, kanalen en havens brengt gevaren met zich mee.

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar;
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken;
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip;
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken;
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken;
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om in havens of van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.