Huisregels gemeentelijke zwembaden

De gemeente wil dat iedereen die komt zwemmen plezier heeft en zich veilig voelt. Daarom zijn er een aantal huisregels. Deze regels zijn van toepassing op alle bezoekers van de gemeentelijke zwembaden Tholen.

Toegang en/of ontzegging tot de zwembaden

 • De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van een eventuele minderjarige waarvan u begeleider bent.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen: breekbare voorwerpen (elektrische) apparatuur, speelgoed, huisdieren (behalve hulphonden), drugs, alcohol, verdovende middelen, wapens of andere (scherpe) voorwerpen waarmee schade of letsel kan worden toegebracht.
 • Als je onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen verkeert krijgt u geen toegang.
 • Bij grote drukte kan het personeel besluiten om u de toegang te weigeren.
 • Dienst en personeelsruimten zijn voor u niet toegankelijk.
 • Medische indicaties/ beperking (bijvoorbeeld epilepsie) dient u vooraf te melden aan het personeel.
 • In geval van het niet naleven van de huisregels en/of het opvolgen van instructies van het personeel.
 • Als u een besmettelijke ziekte heeft en/of open wonden.
 • Bij onbehoorlijk gedrag of het plegen van een strafbaar feit zoals diefstal, zedendelict, agressie tegen klanten of personeel. Hier wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Zwemmen en veiligheid

 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben uitsluitend toegang onder doorlopend toezicht van en begeleiding van een volwassenen (18+) die beschikken over een goede zwemvaardigheid. De begeleider moet in de directe nabijheid (ook in het water) van de zwemmer zijn.
 • Zwemmers onder de 18 jaar die niet beschikken over een zwemdiploma dragen altijd bandjes of zwemvesten. Deze zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie. Het diepe bad is zonder zwemdiploma niet toegankelijk.
 • Kinderen met een zwemdiploma mogen vanaf 7 jaar zonder begeleiding komen zwemmen. Onder de 7 jaar is doorlopend toezicht van en begeleiding van een volwassenene (18+) nodig.
 • Het is verboden te duiken op plaatsen minder dan 1.40 meter diep.
 • Als u in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad wil zwemmen moet u beschikken over voldoende zwemvaardigheid, ter beoordeling van het toezichthoudend personeel.

Algemeen

 • U dient altijd in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Bent u 14 jaar of ouder, dan dient u in bezit te zijn van een geldig ID-bewijs.
 • In verband met de handhaving van de veiligheid kan het personeel zich het recht voorbehouden de openingstijden van het zwembad te wijzigen en het zwembad/ attracties geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 • Het gehele zwembad wordt met behulp van een bewakingssysteem geobserveerd, deze beelden worden vastgelegd. Uw privacy wordt gewaarborgd door volgens de ‘Wet persoonsbescherming’. Beelden worden alleen gedeeld en gebruikt bij calamiteiten en/of misdrijven.
 • In en rondom het zwembadterrein geld een algemeen rookverbod.
 • Het nuttigen van consumpties in of rondom het water is niet toegestaan.
 • Camera’s en telefoons mogen niet mee in het water.
 • Het is verboden om willekeurige personen te fotograferen, te filmen of op een andere wijze lastig te vallen.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de receptie.

Aansprakelijkheid

 • Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. De zwembaden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van uw eigendommen. Eigendommen kunt u opbergen in de desbetreffende kluisjes die vrij te gebruiken zijn.
 • Bezoekers die schade toebrengen aan materialen op het zwembad en aan andermans materialen, worden aansprakelijk gesteld voor alle gemaakte kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging. Ook wordt altijd hiervan melding gemaakt bij de politie.

Zwemkleding

 • Zwemmen en douchen mag alleen in zwemkleding. De zwemkleding mag niet kapot of aanstootgevend zijn, geen zwemstrings of stringbadpakken.
 • Het dragen van ondergoed onder zwemkleding is niet toegestaan.
 • Het dragen van T-shirts is niet toegestaan (met uitzondering van zwemshirts).
 • Topless is niet toegestaan.
 • Kleding in de kleedhokjes laten hangen is niet toegestaan. Ook andere gasten moeten zich kunnen omkleden. U kunt uw kleding opbergen in de desbetreffende kluisjes die vrij te gebruiken zijn.

Hygiëne

 • Ondanks onze constante zorg voor veiligheid en hygiëne kan het gebeuren dat u hierover iets op te merken heeft. Wij willen u dan ook verzoeken dit dan door te geven bij het aanwezige personeel, zodat zij hier gelijk actie op kunnen ondernemen.

Reanimatie

Wij passen altijd reanimatie toe. Mochten wij een ketting of tatoeage met daarop ‘geen reanimatie’ vinden dan kan het personeel besluiten om dit verzoek te accepteren en te stoppen met de reanimatie.

Klachten

Mocht er onverhoopt tijdens uw bezoek een klacht ontstaan dan kunt u hiervan melding maken bij de receptie. Wanneer de klacht naar uw mening niet goed genoeg wordt opgelost kunt u dit schriftelijk melden of door een mail te sturen naar zwembaden@tholen.nl

Het personeel behoudt zich het recht voor om, als de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit regelement is weergegeven.