Rolbrug Tholen

Achter in de haven van de stad Tholen ligt de rolbrug. De brug wordt veel gebruikt door onze inwoners en toeristen die genieten van een ommetje rondom de Thoolse haven. De brug is iedere 15 minuten te gebruiken om over te steken, zodat de scheepvaart voldoende gelegenheid heeft om in en uit de haven te varen.

Keermiddel

De brug is in 2017 aangelegd door waterschap Scheldestromen op een dam. Deze dam wordt ook wel een keermiddel genoemd. Er zit een opening in dam waar de scheepvaart doorheen kan. De rolbrug kan over de opening van de dam worden geschoven.

Droge voeten

Het keermiddel kan worden afgesloten als het Volkerak-Zoommeer bij hevige regenval wordt ingezet als waterberging voor de grote rivieren. Zodat bewoners achter de haven droge voeten kunnen houden. Het peil in de haven van Tholen kan dan 2,30 meter stijgen. Op basis van berekeningen zal dit maar eens in de 1400 jaar voorkomen.

Hoe werkt de brug?

De brug kan tussen 7.00 en 22.00 uur iedere 15 minuten worden gebruikt om over te steken. Klik op de knop op de aanmeldzuil en volg de instructies op. De zuil geeft informatie in meerdere talen: Nederlands, Engels en Duits. Ook worden er instructies via een speaker omgeroepen. Nadat het stoplicht op groen is, heeft u genoeg tijd om over te steken. Voorkom hinder voor de scheepvaart en volg de instructies op.

Instructies

  • Poort opent en sluit automatisch. Houd afstand. Niet aanraken.

  • Wacht geduldig op groen licht.

  • Steek direct over.

  • Er is cameratoezicht aanwezig 

  • Voorkom hinder voor scheepvaart. Volg daarom instructies op.

Feiten over de brug

  • De brug is 20 meter lang
  • De brug is in 2017 aangelegd op een dam (keermiddel)
  • Van 7.00 uur tot 22.00 uur kan de brug worden bediend, steeds iedere 15 minuten