Subsidie voor sportactiviteiten aanvragen

Informatie:

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die sportactiviteiten aanbieden. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor deze activiteiten. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.