Subsidie aanvragen voor jeugdsport

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdsport kunnen subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming en amateursport in club- en verenigingsverband.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u een bijdrage kunt krijgen. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.