Subsidie voor sociaal-cultureel werk aanvragen

Informatie:

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Subsidie vraagt u altijd aan voor het volgende jaar.

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met sociaal-cultureel werk. Zet uw organisatie zich in voor bijvoorbeeld buurtwerk, opbouwwerk, kinderopvang en vrouwen- en migrantenemancipatie? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen.

Uw vereniging of instelling moet de subsidie zelf aanvragen.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.