Subsidie voor ouderenorganisaties aanvragen

De gemeente geeft subsidie aan organisaties die zich inzetten voor ouderen. Organiseert uw organisatie activiteiten voor ouderen? U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor sport en beweging, gezamenlijke maaltijden of ontmoetingsmiddagen. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.