Subsidie voor lokale omroep aanvragen

Lokale omroepen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente gebruikt het sociaal-cultureel beleid om te bepalen welke activiteiten worden gesubsidieerd. De gemeente bepaalt ook op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt krijgen.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.