Subsidie voor beeldende kunst

Informatie:

Let op: Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de beeldende kunst bevorderen. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 13 weken een besluit.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.