Subsidie voor amateurkunst

Informatie:

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.