Subsidie aanvragen voor kunstzinnige vorming

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met kunstzinnige vorming kunnen subsidie aanvragen. Geeft uw organisatie muziek-, dans- en literatuurlessen of onderwijs in beeldende kunst, nieuwe media, theater en amateurkunst? Dan komt u waarschijnlijk voor subsidie in aanmerking.

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen. De subsidie moet voor de sluitingsdatum worden aangevraagd.

Vraag de subsidie aan bij de gemeente. U krijgt te horen of u subsidie krijgt. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie er voor u is.

De gemeente beslist binnen 13 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.