Rommelmarkt organiseren

Wilt u een rommelmarkt organiseren? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u een rommelmarkt organiseren? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op de rommelmarkt verkoopt u tweedehands spullen. Bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek.

De voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning voor een rommelmarkt zijn:

 • U houdt een rommelmarkt in een gebouw (geen winkel).
 • In het omgevingsplan staat dat u de rommelmarkt mag organiseren.

Zo vraagt u een vergunning voor een rommelmarkt aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket 
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • U logt in.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • wanneer en hoe laat u de rommelmarkt wilt organiseren
  • het aantal kramen

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.