Schenking aan de gemeente

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente. U doet de schenking direct aan de gemeente. Voor meer informatie over de aftrek van belastingen neemt u contact op met de Belastingdienst.

Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente.

Een schenking aan de gemeente is aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De gemeente is namelijk een door de Belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, gemeentelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De gemeente hoeft hierdoor geen successierecht of schenkingsrecht te betalen.

Zo doet u een schenking aan de gemeente:

  • U doet de schenking direct aan de gemeente.

Voor informatie over een schenking of het nalaten van een erfenis aan de gemeente, neemt u contact op met de Belastingdienst.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.