Rijden in een milieuzone

In een milieuzone mogen alleen voertuigen rijden die voldoen aan de regels. Voldoet uw voertuig niet aan de eisen? En moet u toch de milieuzone in? Vraag dan online een dagontheffing aan.

Om in een milieuzone te rijden moet uw voertuig voldoen aan de regels van de milieuzone. Op de website Milieuzones.nl staat een overzicht van milieuzones en regels. U kunt daar ook een Nederlands kenteken invullen om te controleren of het voertuig de milieuzone in mag.

Als uw voertuig niet aan de eisen voldoet en u toch de milieuzone in moet, kunt u ontheffing aanvragen. Een dagontheffing begint om 00.00 uur en eindigt om 6.00 uur de volgende dag. De duur van de dagontheffing is dus 30 uur.

Rijdt u de milieuzone in zonder ontheffing? Dan kunt u een boete krijgen van € 300,00 als u in een vrachtwagen rijdt. De boete voor een personenauto is € 120,00. Daarnaast betaalt u administratiekosten.

De voorwaarden om een dagontheffing aan te vragen zijn:

 • Uw voertuig voldoet niet aan de eisen van de milieuzone.
 • U kunt maximaal 12 keer per jaar per kenteken een ontheffing aanvragen.

Zo vraagt u online een dagontheffing aan:

 • Vraag de ontheffing aan op de website van de gemeente. U hoeft geen reden op te geven.
 • Direct na betaling ontvangt u een e-mail met daarin uw ontheffing.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.