Reclame maken met een reclamevoertuig

Wilt u reclame maken met een reclamevoertuig? Vraag de gemeente om toestemming.

Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren in een gebied waar veel wordt geparkeerd. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Zo vraagt u toestemming voor het maken van reclame met een reclamevoertuig:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u toestemming nodig heeft. U kunt dit meteen aanvragen.
 • U logt in.
 • U geeft in ieder geval door:
  • voor welk bedrijf u reclame wilt maken
  • met wat voor voertuig u reclame wilt maken
  • hoe groot de reclameafbeelding op het voertuig is
  • waar en wanneer u reclame wilt maken

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.