Reclame maken met een reclamevoertuig

Wilt u reclame maken met een reclamevoertuig? Vraag de gemeente om toestemming.

Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren in een gebied waar veel wordt geparkeerd. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Zo vraagt u toestemming voor het maken van reclame met een reclamevoertuig:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u toestemming nodig heeft. U kunt dit meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft in ieder geval door:
  • voor welk bedrijf u reclame wilt maken
  • met wat voor voertuig u reclame wilt maken
  • hoe groot de reclameafbeelding op het voertuig is
  • waar en wanneer u reclame wilt maken

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.