Woning- of kamerbemiddelingsbureau beginnen

Wilt u een bemiddelingsbureau beginnen voor de verhuur van woningen of kamers? Vraag hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

U kunt een bemiddelingsbureau beginnen voor de verhuur van woningen of kamers. Hiervoor moet u een woning- en kamerbemiddelingsvergunning hebben. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Mogelijk moet u ook andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning.

Zo vraagt u een vergunning voor een woning- of kamerbemiddelingsbureau aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • een korte omschrijving over hoe u de administratie gaat voeren
  • uw woning- en kamerbestanden
  • uw bemiddelingsvoorwaarden en -tarieven

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.