Subsidie voor volwasseneneducatie aanvragen

Onderwijsinstellingen kunnen subsidie krijgen van de gemeente voor het inkopen van opleidingen en trainingen. U krijgt de subsidie voor volwassenenonderwijs.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De opleidingsinstelling verzorgt opleidingen voor minderheden en andere kwetsbare groeperingen.
  • De opleidingsinstelling verzorgt opleidingen voor volwassenen.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.