Subsidie voor podiumkunsten aanvragen

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum. 
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.