Subsidie aanvragen voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdhulpverlening en jongerenwerk kunnen subsidie aanvragen. Dit gebeurt op basis van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente.

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.