Subsidie aanvragen voor een museum

De gemeente geeft subsidie voor activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven. Een van deze subsidies is bedoeld voor musea. In de gemeentelijke subsidieverordening ziet u hoe u de subsidie kunt aanvragen. Daar staat ook wat de voorwaarden zijn. 

In het cultureel beleid van de gemeente ziet u wat voor soort subsidie musea kunnen krijgen. Voor subsidie bestaat een vast budget. Het kan dus zijn dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar er geen budget meer is.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.