Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.

Hoe werkt het?

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. Het is dan belangrijk dat u de tekeningen maatvoert en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getoetst worden aan welstand en het bestemmingsplan.

Contactgegevens

U vraagt een vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Dit doet u via het Omgevingsloket Online (inloggen via digiD). U maakt hier een aanvraag/melding aan. Na het invullen van de tabbladen Aanvrager, Locatie, Werkzaamheden en Bijlagen kunt u via de knop 'Contact met bevoegd gezag' de aanvraag openstellen voor vooroverleg.

Wet en regelgeving