Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Wat moet ik doen?

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum. 
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

Contactgegevens

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.