Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Klachtenformulier voor klachten over de kwaliteit van voorzieningen huishoudelijke hulp, scootmobielen, rolstoelen, vervoer, jeugdzorg, re-integratietrajecten en dergelijke.

Wat moet ik doen?

Nadat het formulier is ontvangen, zal de klachtencoördinator binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Hoe werkt het?

Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen door het klachtenformulier sociaal domein in te vullen.

Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer van de gemeente Tholen 140166.