Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U bent zelfstandig ondernemer in Nederland en heeft financiële problemen. In sommige gevallen heeft u recht op aanvullende bijstand. Dit heet bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Er zijn 2 verschillende vormen:

 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden, in de vorm van een renteloze lening;
 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal).

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u in sommige gevallen ondersteuning krijgen van de gemeente.

Het Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden:

 • u wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten;
 • u hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een krediet of een bijstandsuitkering;
 • u staat op het punt uw bedrijf te beëindigen, omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen;
 • u bent geboren vóór 1 januari 1960 en hebt een eigen zaak, maar kunt daarmee niet in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt. 

Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid.

Let op! 

In verband met gevolgen Coronavirus: versoepeling van de ondersteuningsregeling voor ondernemers en ZZP'ers!

Einde Tozo en Tonk en verruiming Bbz

Het kabinet heeft besloten om na 30 september 2021 te stoppen met de steunmaatregelen, waaronder de regelingen Tozo en Tonk. 

Na 30 september 2021 stopt de Tozo en de Tonk

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Het is sinds 1 oktober niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen! Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

Vanaf 1 oktober tijdelijke soepele voorwaarden Bbz

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz voor een deel lijkt op de Tozo, maar ook verschilt. Zo zijn enkele voorwaarden voor het Bbz anders dan voor de Tozo. Om de overgang van de Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er in de maanden oktober, november en december 2021 een aangepast Bbz. Wat de mogelijkheden en voorwaarden per regeling zijn, leest u onderstaand.

Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december 2021 een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wil starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden. En ook voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 • De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1,2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:
  • u vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
  • in oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
  • in november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
  • in december kunt u tot en met 31 december een uitkering aanvragen voor november en/of december.
 • Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend. De bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.
 • Uw vermogen telt niet mee. Voor de uitkering in de maanden oktober tot en met december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee.
 • De uitkering wordt direct toegekend als gift. U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober tot en met december als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Voor het Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u die 1225 uur in 2020 heeft gehaald of in 2021 gaat halen. Hier houdt de gemeente tot op zekere hoogte rekening mee.

Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om:

 • van te leven; 
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; 
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

Verwacht de gemeente dat u bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit het Bbz.

U kunt de gemeente helpen om te bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan wil de gemeente graag uw jaarcijfers van 2019 zien en de meest recnte financiële gegevens. En het is handig als u een ondernemingsplan (of overlevingsplan) heeft: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep? Hoe gaat u genoeg geld verdienen? Deze informatie geeft een goede indruk van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Bedrijfskapitaal

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Daarvoor gelden de aanpassingen in het Bbz niet. De gemeente zal hiervoor gegevens over uw zakelijke en privévermogen vragen. Het maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2021 kunt lenen is:

 • € 205.410 als u al een bedrijf heeft; 
 • € 37.817 als u een bedrijf wilt starten.

Over de lening betaalt u 8% rente. De gemeente maakt afspraken met u over de aflossing van het bedrijfskrediet. Die gaan over de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag en de tijd die u krijgt om af te lossen. Dat kan maximaal 10 jaar zijn.

Uitleg knoppen Doelgroepscan en Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Via de knop 'Doelgroepscan' op deze pagina kunt u eerst zelf kijken of u voor een regeling in aanmerking komt en een meldingsformulier invullen. Vervolgens kunt u via de knop 'Bijstand voor zelfstandigen aanvragen' een aanvraag Bbz levensonderhoud (verruimd in 4e kwartaal 2021) en/of een aanvraag Bbz bedrijfskapitaal invullen.

Ondersteuning

Wat wel blijft doorlopen is onze ondersteuning aan ondernemers. Het kan zijn dat u problemen ervaart bij het betalen van alle rekeningen of dat u niet zeker weet of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voortzetten. Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie. Via de knop 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers (Tozo)' op deze pagina kunt u dit gesprek aanvragen.

Contactgegevens

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om van te leven. Een medewerker van de gemeente neemt hierover contact met u op.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


155 Red een bedrijf! logo

Zit u met uw bedrijf ook in een moeilijke periode? 155 biedt u als ondernemer direct hulp!