Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

Binnen de gemeente Tholen zijn er geen gebieden met betaald parkeren. Wel zijn er op sommige plekken blauwe zones. U mag met een parkeerschijf parkeren in de blauwe zone (parkeerschijfzone). Blauwe zones worden aangegeven met een blauwe stoeprand en een verkeersbord. Als u in een gebied wilt parkeren waar dit verboden is kunt u ontheffing aanvragen.

Zo vraagt u een tijdelijke vergunning aan: 

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U heeft een geldig kentekenbewijs nodig.
 • U geeft door:
  • Waar u tijdelijk wilt parkeren.
  • Wanneer en hoe laat u daar wilt parkeren.
  • Waarom u daar moet parkeren.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.